ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจอก ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566