หน่วยงานเบิกคลังสีคิ้ว

ภาพกิจกรรมภายในหน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561 00:21
เขียนโดย Super User

 

 

         เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความชื่นชม แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสุริยา ค้าสบาย สาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว  พญ.อารีย์ เชื้อเดช  ผอ.โรงพยาบาลสีคิ้ว และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสีคิ้วทุกท่าน เข้าร่วมรับ ณ ห้องประชุมเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2561 20:21
เขียนโดย Super User

ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ขอเชิญดำเนินกิจกรรม”โครงการสีคิ้วเมืองสะอาดเก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงลูกน้ำยุงลาย”

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

รับเรื่องร้องเรียน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข

นายสุริยา   ค้าสบาย

สาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว