ภาพกิจกรรม2561

เขียนโดย Super User

                วันที่ 4-5 เมษายน 2561 นายสุริยา  ค้าสบาย สาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว  ได้มาเป็นประธานในพิธีในการเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และเครือข่ายด้านสาธารณสุข  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 160 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้