ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือเป็นลูกจ้างชั่วคราว