รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงความชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เขียนโดย Super User

 

 

         เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความชื่นชม แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสุริยา ค้าสบาย สาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว  พญ.อารีย์ เชื้อเดช  ผอ.โรงพยาบาลสีคิ้ว และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสีคิ้วทุกท่าน เข้าร่วมรับ ณ ห้องประชุมเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร