งานเชิดชูเกียรติ อสม อำเภอสีคิ้ว วันที่ 20 มีนาคม 2561