รณรงค์ไข้เลือดออก

เขียนโดย Super User

ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ขอเชิญดำเนินกิจกรรม”โครงการสีคิ้วเมืองสะอาดเก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงลูกน้ำยุงลาย”